Lungtransplantation : verksamheten och dess prognos

Lungtransplantation : verksamheten och dess prognos
operation för lungtransplantation har allvarliga risker och är fylld med komplikationer.

När kompatibel med patientens vävnad donerat organ blir tillgängliga för läkaren, patienten uppmanas att transplantationen centrum för att förbereda sig för operation.

Läkare studerar tillståndet i lungvävnaden hos givaren dog, för att se till att de är lämpliga för transplantation.Om allt går bra, börjar operationen omedelbart.

Hur är lungtransplantation drift

lungtransplantation kan vara full (dubbel) och en del bestämmes av storleken på det drabbade området.Båda alternativen verksamhet har sina nackdelar, det beror på vilken typ av sjukdom, och många andra faktorer.

kirurgen gör ett stort snitt i bröstet, som varierar beroende på vilken typ av operation.Det kan vara unilateral eller bilateral - över hela bredden av bröstet (för dubbel transplantation).

patienten inte känner något, eftersom det är under narkos.Vissa människor ansluter det artificiella hjärtat vid tidpunkten för kirurgi för att säkerställ

a adekvat blodflöde till kroppen.

rehabilitering efter lungtransplantation

inte en vanlig tid som behövs för att rehabilitera patienter efter operation, bestäms av de enskilda parametrarna.En patient kan lämna sjukhuset i en vecka, andra tar månader att återställa.I genomsnitt är denna period 15-20 dagar efter transplantation.

Hela denna tid patienten måste genomgå ett antal förfaranden för att uppnå långsiktig framgång.Dessa inkluderar:

  • regelbundna sjukgymnastik och rehabilitering övningar;
  • teoretiska lektioner, för att korrigera livsstil efter operationen;
  • undersökning och hälsokontroller;
  • lungfunktionstester, lungröntgen, blodprov och andra diagnostiska metoder.

Många transplantationscentra erbjuder tillfälliga bostäder nära sjukhuset för patienter och deras familjer, för att förenkla läkarbesök.

prognos för lungtransplantation

lungtransplantation tillbaka förmågan att leva ett aktivt liv.Återhämtar sig från operation, över 80% av befolkningen uppgav att de inte har några begränsningar på fysisk aktivitet.40% av dem som överlever fem år eller mer efter operationen, fortsätter att fungera.

Trots detta kan det finnas vissa komplikationer efter operationen.Immunsystemet kan angripa den transplanterade lungvävnaden som främmande.Patienter tilldelas stark immunnosupressornaya terapi.Sådan behandling kan orsaka njurfunktionen, gör att patienten mottaglig för infektioner, ökar risken för att utveckla diabetes.

långsiktig överlevnad av patienter med lungtransplantation är inte lika hög som i de njur- och levertransplantationer.Ändå mer än 80% överlever ett år efter transplantationen, tre år, denna andel minskar till 55 vid tiden för transplantation Ålder är den viktigaste faktorn som påverkar överlevnaden efter lungtransplantation.

Latest Blog Post

Mekanisk skada på örat
August 12, 2017

vanligaste typen av mekanisk skada på örat - skivade, hackade, blåmärken sår, som kan vara djupt eller grunt. skada örat en person kan få ett b...

Typer av delirium , från Othello till Napoleon
August 12, 2017

Vanföreställningar är mycket olika i dess innehåll, men några grundläggande, de vanligaste typerna kan urskiljas bland dessa. Vanföreställninga...

Malign hypertoni : orsaker och symptom
August 12, 2017

funktioner i malign hypertoni, orsakerna och de viktigaste manifestationer. Om arteriell hypertension (AH) - en ihållande ökning av blodtrycke...