On the relationship between hearing loss and weight

av barndomen öroninfektion kan orsaka fetma i framtiden.

på 116: e mötet för American Psychological Association i Boston doktorer fram en rapport om orsakerna till fetma hos vuxna, och en av dessa skäl har blivit upplevt i barndomen öroninfektioner.

studiens författare Linda Bartoshuk av Dental College of Florida studeras som störd smakuppfattning hos människor, överviktiga, och funnit att personer med denna diagnos över tiden, börjar föredra söt och sockerhaltiga livsmedel som innehåller mycket fett, som är den främsta orsaken till viktökning.

Detta beteende framkallar sjukdomar i nervsystemet anslutning i hörselgången."Öroninfektioner påverkar uppfattningen av smaken, eftersom på grund av deras smaksignaler, förbi mellanörat sänds på smaknerver direkt in i hjärnan," - säger Dr Bartoshuk.

också i riskzonen är de som har ett barn togs bort tonsiller.

infektioner leda till fetma ...

Bartoshuk säger att den första tanken på ett orsakssamband mellan öroninfektioner och övervikt sex år sedan, bedri

va forskning om brott mot smakupplevelsen.Identifiera mönster mellan smakperceptionsstörningar och fetma, Bartoshuk attraherad av sin nya studien, 6,6 tusen. Vuxna och funnit att personer med en historia av barndomen öroninfektioner, 62% var mer benägna till fetma.

fick de första resultaten, hon började söka efter uppgifter om liknande studier som genomförts tidigare.I en av dem studerade sambandet mellan nervositet och försämrad smakupplevelse hos medelålders kvinnor.Det konstaterades att kvinnor med nervsystemet föredrar söta livsmedel och benägna till fetma mer än sina jämnåriga med en frisk psyke.

I en annan studie, var det om tonåringar som har haft barndom öroninfektioner.I motsats till sina friska jämnåriga, de föredrar godis och frukt har också en tendens till fetma.

epidemiolog Kathleen Daly vid University of Minnesota rapporterat liknande resultat som erhållits i samband med att studera sambandet mellan kroniska öroninflammationer och ökad kroppsmasseindex hos barn under 2 år.

Slutligen, kontrollera hälsan enkätdata 1960, visade det sig att 30% av människor som som barn hade avlägsnats tonsiller hos vuxna har utsatts för fetma.

... eller inte?

Research Bartoshuk till stor del tvingas revidera de befintliga hypoteser om orsakerna till fetma.Alla är överens om att anslutningen identifierat en läkare, kan det vara, men insisterar på att genomföra ytterligare forskning för att slutgiltigt bekräfta denna teori.

Så otolaryngologist John W. House Ear Institute i Los Angeles, ifrågasätter de resultat som uppnåtts Bartoshuk."Vi ser tusentals barn och vuxna med kronisk öronsjukdom varje dag.Inte alla av dem är fulla.Om den aviserade länken fanns, skulle vi ha märkt det, "- säger han.

Latest Blog Post

The first signs of Alzheimer's disease
August 12, 2017

new technique of brain scan effectively identify structural and biochemical changes characteristic of Alzheimer's disease. Alzheimer's disease...

Primary aldosteronism , or Conn's syndrome
August 12, 2017

Conn's syndrome (primary aldosteronism) - a disease of the adrenal glands, leading to disruption of electrolyte balance and the appearance of hy...

Symptoms of sinusitis in a child
August 12, 2017

sinusitis is called the inflammatory process that occurs in the maxillary sinuses, occupying almost the entire area of ​​the hollow of the maxil...